Maikop Kültürü

#8300 Ekleme Tarihi 06/05/2022 12:04:57

Maykop kültürünün gelişmiş evresi Sümer ve Alaca Höyük kral mezarları ile çağdaştır.

MÖ 5. binyılın mezarları ve yerleşimleri Kuzey Kafkasya'da, Kuzey ve Batı Karadeniz bölgesindeki çağdaş arkeolojik komplekslerle ilgili olan yerel kültürün maddi kalıntılarını oluşturur. 

Yine de, göründüğü gibi aniden, MÖ 4. binyılın ortalarında, kökeni hala belirsiz olan bir “yüksek kültür” ile değişir. Bu arkeolojik kültür adını "Büyük Maikop Kurganı"ndan alır. 

Yerel ön tipleri olmayan ve Balkan-Anadolu Kalkolitik Çağı geleneğine ait olmayan yenilikler gösterir. 

Rus araştırmacıların tercih ettiği teori, “Uruk yayılımı” ile bağlantılı olarak sıkça bahsedilen, Suriye-Anadolu bölgesinden kaynaklanan güneyden bir göçtür. 

Bununla birlikte, Maikop ve Suriye-Anadolu arasındaki bağlantı konusunda ciddi şüpheler var. 

Kuzey Kafkasya'daki yabancı nesnelerin, Fırat ve Dicle'nin üst kısımlarındaki ya da Mezopotamya'daki yerleşimlerle hiçbir bağlantılarının olmadığı, ancak İran platosu ve Güney Orta Asya ile bağları olduğu görülüyor. 

Güneybatı Hazar Denizi'nde son zamanlarda yapılan kazılarla “Doğu” ve kıta Avrupası arasındaki etkileşim yavaş yavaş belirgin hale geliyor. Mezopotamya'nın çok ötesine uzanan, M.Ö. 4. binyılın başlarında devasa bir etkileşim alanının geliştiğini gösteriyor.

Maykop Kültürü, ( M.Ö. ca. 3700-2500 ) Rusya'da bulunan büyük bir Tunç Çağı kültürüdür. Adığe Cumhuriyeti'nde ( başkenti Maykop ) Kuban Nehri vadisindedir. Kültür, orada bulunan, 1897 yılında keşfedilen bir kraliyet mezarından adını alır. 

Mezar uygulamaları inhumasyon ve genellikle bir çukurda, bazen taş kaplı bir kurgan ile olabilir. Maykop kurganında, altın ve gümüş eserler son derece zengin; ve hatta zamanı için alışılmadıktır. 

Arkeolog Alexei Rezepkin'in son keşifleri şunları içeriyor:

MÖ 4. binyılın ikinci veya üçüncü yüzyıldan kalma, kayıtlardaki en eski bronz kılıç. Novosvobodnaya yakınlarındaki bir taş mezarda bulundu ve şimdi St. Petersburg'daki Hermitage'da sergileniyor. Toplam uzunluğu 63 cm ve kabza uzunluğu 11 cm'dir.

MÖ 4. binyılın sonlarından kalma, modern Adığe şikepşine'sine benzeyen en eski telli çalgı, şimdi Hermitage Müzesi'nde.

Keza dağlarda yapay teras komplekslerinin inşa edilmiş olması, yerleşik yaşadıklarının, nüfus yoğunluğunun ve yüksek düzeyde tarımsal ve teknik becerilerinin kanıtıdır. 

Teraslar MÖ 4. binyıl civarında inşa edilmiştir ve sonraki tüm kültürler onları tarımsal amaçlar için kullandılar. 

Teraslarda bulunan çanak çömleklerin büyük çoğunluğu Maykop dönemine, geri kalanı İskit ve Alan dönemine aittir. 

Maykop terasları dünyanın en eskileri arasındadır, ancak çok az çalışılmıştır. 

Terasların uzun ömürlülüğü (5000 yıldan fazla), inşaatçılarını eşsiz mühendisler ve ustalar olarak görmemizi sağlar.

Maykop halkı yerleşik bir yaşam sürüyor, çoğunlukla domuz, sığır ve at yetiştiriyorlardı. Arkeologlar, ortasında bükülmüş bir halka bulunan bronz bir çubuk ve düğümleri boyunca dizgin, yular, kayış ve kafa bandı ile bağlanan bir iplikten oluşan benzersiz bir bronz yanak parçası keşfettiler. Yanakların kenarlarındaki çentikler ve çıkıntılar, burun ve dudak altı kemerlerini sabitlemek içindi.

Dünyanın en eski vagon tekerleklerinden bazıları Maykop kültür bölgesinde bulundu. Kuban bölgesindeki Starokorsunskaya kurganından çıkan iki masif ahşap tekerlek, dördüncü bin yılın ikinci yarısına tarihlendirilmiştir.

Mezara gömme uygulamaları tipik olarak bir çukurda, bazen taşla kaplı, tepesinde bir kurgan (veya tümülüs) bulunan tipik olarak Hint-Avrupalıydı. Daha sonraki gömmelerde kurganların yerini taş höyükler almıştır.

Maykop kurganı altın ve gümüş eserler açısından son derece zengin; zaman için alışılmadıktı.

20. yüzyılın başlarında, araştırmacılar, bulunan eserlerde yerel bir Maykop hayvan stilinin varlığını tespit ettiler. Bu stil, daha sonraki arkeolojik kültürlerin hayvan stillerinin prototipi olarak görülüyordu. 

Maykop hayvan stili, İskit, Sarmatya ve Kelt hayvan stillerinden bin yıldan daha eskidir.

MAYKOP KÜLTÜRÜ KRONOLOJİSİ

Proto Maykop Kültürü M.Ö. 4000- 3750

Erken Maykop Kültürü M.Ö. 3750- 3500

Geç Maykop Kültürü M.Ö. 3500- 3250

Çukur Mezar Kültürü M.Ö. 3250-2500

Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesi'nde Profesör olan Nikolay Ivanoviç Veselovskij (1848-1918), İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu'nun en önemli üyelerinden biriydi. 

19. yüzyılda yaptığı araştırma sırasında, 1894-1917 yılları arasında, Kuban bölgesi’nde 500'den fazla kurganı inceledi. 

Bu kazıların önemli bir amacı, Saint Petersburg’daki İmparatorluk Koleksiyonu için yüksek kaliteli sanat eserlerinin bulunmasıdır. 

Veselovskij, arkeolojik bulguların dikkatlice çıkarılmasını istedi ve bağlamlarının dokümantasyonuna büyük değer verdi. 

Çalışmalar sırasında araştırma, tasvir, eskizler ve çizimler kazı dokümantasyonunun bir parçasıydı ve stratigrafik gözlemler ( örneğin, ilk mezarlar ve mezarlar arasındaki ayrım ) kaydedildi.

1897 yazında, halkın kil çıkarmak için kullandığı ve giderek tahrip olan Maikop kasabasında çok büyük bir kurganda kazılar yapıldı. 

Veselovskij, Kurgan'ın merkezindeki mezar odasının yağmalanmasından korkuyordu. Kazılar yaklaşık bir ay sürdü.

1897 yazında kazıldı ve Veselovskij, yalnızca mezar odasının kazılması sırasında tuttuğu raporu hazırladı. 

Ne yazık ki, Maikop'taki eserler için ayrıntılı bir kazı belgesi bulunmuyor, Veselovskij arşiv için sadece kısa bir kazı raporu sundu.

İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu (OAK) bir rapor yayınladı. Arşiv raporu, hafiri tarafından elle çizilmiş iki eskiz içeren mezarın, OAK'taki raporunda bütün önemli bulgularını haritalarken, gerçek bir plan vermekten kaçınmıştır.

Kuban deltasında, Maykop yakınlarındaki Maykop Kurganı (Maykop) «Bereketli kurgan», Kuzey Kafkasya Erken Bronz Çağı Maykop kültürüne adını vermiştir. M.Ö. 3. Bine tarihlenen kurgan, yaklaşık 35 m yükseklikte ve yaklaşık 200 m. çapındadır. İki mezarda 67 adet eser bulunmuştur. Merkezi mezarda zengin ölü hediyeleriyle birlikte gümüş ve altın boğa figürleri bulunmuştur.

Neredeyse otuz beş metre yüksekliğindeki toprakla örtülmüş, on yedi metre büyüklüğünde, ahşap duvarlı ve nehir taşlarıyla döşenmiş büyük bir mezar odasıydı. Tahta bölümler ile mezar üç bölüme ayrılmıştı: ana mezar yani en büyüğü güney kısımdaydı. Kırmızı renkle boyanmış iskeletin bacakları bükülmüş olarak yatıyordu ve üzerinde büyük miktarlarda altın ve gümüş mezar hediyesi vardı.

Mezarın diğer iki odasında bir erkek ve bir kadın mezarı var. Bunlar ilkine göre oldukça az zengin mezar envanterine sahip: altın ve akik boncuklar, altın tel küpeler ve çeşitli seramik ve bakır kaplar vardı.

Bunların arasında çift rozet, altın, lapis lazuli, turkuaz ve akik boncuklardan oluşan bir kolye ve iki altın diadem ve masif altın telden baş süsü vardı.

Mezar sahibi erkek çok sayıda altın levha ile süslenmiş bir gölgelik altına yerleştirilmişti: otuz sekizi halka şeklinde, altmış sekizi aslan ve on dokuzunu boğalar temsil ediyordu. Dört altın ve gümüş direk bu kanopi için destek olarak tanımlanmıştır ve her biri altın ya da gümüş boğalarla sona ermiştir.

Çakmaktaşı ok uçları ve iskeletin dizlerinin etrafına yerleştirilmiş bir çakmaktaşı bıçak ve odanın çeşitli yerlerinde çok sayıda alet ve silah bulundu; güneydoğu köşesinde, örneğin, bazıları bakırdan yapılmış: baltalar, keski ve tepeye tutturulmuş bir kıvrık bıçağı olan bir hançer ile gümüş iğne.

İki adet gümüşten üzerinde tasvirler olan vazo dikkat çekicidir. Birinin kenarında, iki ağaç arasında duran bir hayvan ile bir dağ silsilesi tasvir edilmiştir; kabın gövdesinde, bir göl veya denizi temsil eden bir daireye giren iki nehir; aynı zamanda diğer kabın üzerinde iki boğa, bir at, sırtında bir yırtıcı kuş bulunan bir aslan, bir yaban domuzu, bir antilop ve bir dağ koyunu vardır.

2010 yılında 4620 m ve 7920 m arasında, Kuban Nehri ve Nalçık

arasındaki 60 kilometre boyunca uzanan, yaklaşık 200 Tunç Çağı

yerleşimi tespit edildi.

Maikop mezarı, yüksek sanat eserlerini birleştiren bir komplex sunar. Buradaki daha eskiden bilinen çakmaktaşı aletler ve yeni bakır aletlerin kalitesi, Kafkasya tarihinde yeni bir çağın ortaya çıktığının habercisidir. 

Bu, güneydeki daha gelişmiş toplumlarla iş yapan zengin bir hayvan yetiştiricisi kabilesi şefinin mezarıydı. Burada bulunan nesnelerin birçoğu dış üretimi gösteriyor. 

Gümüş vazolardaki ve aslanları ve boğaları gösteren altın plaklardaki tasarımlar, Yakın Doğu kültürleriyle olan bağlantıya şahitlik ediyor. 

Boncuklar egzotik malzemelerden yapılmış: akik ve turkuaz, Transkafkasya ve İran'dan, Orta Asya'dan gelen lapis lazuli.

Böylece, Maikop cenaze töreni, bir grup çoban grubu ve daha sofistike komşuları arasındaki değişimin canlı bir resmini verir: 

Güneye ve güneybatıya sürülen sığır karşılığında Kuzey Kafkasya kabileleri değerli nesneler aldılar. 

Bu kurgan, Kalkolitik Dönem’de ilk kez başlayan Kuzey Kafkasya'da yaygın bir kültürü karakterize ediyor.

Maikop kurganının diğer bölgelerle bağlantılı eserleri vardır. Yakın Doğu: tarih, karakter ve genel görünümde, Hitit devletinin oluşumundan önce gelen Anadolu’daki Alaca Höyük’te ünlü kral mezarları ve Suriye'nin kuzeyindeki Til-Barsip'teki büyük mezarlık ile karşılaştırılabilir. 

Daha güneyde zengin mezarlar vardı. Örneğin Mezopotamya’da Sümer kenti Ur’da kazılan kral mezarları.

Maikop Kültürü'ne ait buluntuların bir kısmı kuzey batı Kafkasya dağı eteklerinde bulunan Kuban Irmağı civarında bulunmuştur. Bu nedenle Kuban Kültürü olarak da anılmaktadır.

Buradan ele geçen hazineler Berliner Museum; The University Museum, St.Petersburg Hermitage, University of Pennsylvania, Philadelphia ve The Metropolitan Museum of Art, New York arasında paylaşılmış olup bu eserlerin hepsi bütün olarak ‘Maikop Hazineleri’ olarak adlandırılır.

Kaynak: acikders.ankara.edu.tr

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks