Rus-Çerkes Savaşı ve Vatan Aşığı Hakuç’lar (Хакуч-Хьакӏуцу)

#9082 Ekleme Tarihi 16/01/2023 12:41:33

Xakuçey veya Hakuçlar, çoğunlukla Rus-Çerkes Savaşı ve Çerkes soykırımı sırasında ortadan kaldırılan savaşçı bir Çerkes kabilesiydi. Hayatta kalanları Şapsuğlara katıldı. Çerkes dilinin Batı diyalektinin Şapsuğ alt lehçesi olan "Hakuti"yi konuşurlardı.

Hakuçlar, Rus-Çerkes Savaşı'nda Ruslara karşı en uzun süre direnen Çerkes kabilesiydi. 1870'lere kadar teslim olmadılar ve sonuç olarak büyük ölçüde yok edildiler.

Hakuçlar 1864'ten sonra topluca dağlara çekildiler. Rus Kafkas Ordusu Başkomutanı, 14 Haziran 1865 tarihinde Rusya Harbiye Nezareti'ne verdiği raporda, Hakuçların topraklarını terk etmektense ölmeyi tercih ettiklerini ve ölüm için savaştıklarını belirtiyordu. 

Ailelerini, çocukları ve eşyalarını ıssız ve tenha köşelerde ve mağaralarda saklıyorlardı. Haziran 1865'te başka bir Rus komutan tarafından dağlarda saklanan Hakuç isyancıların sayısı 8-9 bin olarak bildirildi. 

Hakuçlar, kaybedeceklerini anlayınca Ruslar tarafından yakalanmaktansa toplu intiharı tercih ettiler. Ölümü kurtuluş olarak görmüş, esarette yaşamaya tercih etmişlerdi. 

Savaşı kaybedeceklerinden emindiler, kendilerini birkaç saat içinde etkileyecek zehiri içtiler. Böylece hayatta kalmaya çalışıp pes etseler bile zehirden öleceklerdi.

Hakuç'ların çoğu savaşta ya da dağların zorlu koşulları nedeniyle öldü ve 19. yüzyılın sonuna  geldiğimizde sadece birkaç yüz kişi hayatta kaldı. Bu birkaç yüz Hakuç'un Rusya için gerçek bir tehdit oluşturamayacağı anlaşıldığında, evlerine dönmelerine izin verildi. 

Bugün Karadeniz Çerkeslerinin çoğu bu Hakuçların torunlarıdır.

Kaynak: ADIGI TUT

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks