Geleceğin Anahtarı Geçmiştedir

#8331 Ekleme Tarihi 15/05/2022 10:39:46

18 ve 19. yüzyılda yayılmacı Rusya İmparatorluğunun en önemli hedeflerinden biriydi Çerkesya. 1763 yılında Mozdok'ta başlayan ve yüzyıldan fazla süren özgürlük savaşını 1864 yılında kesin olarak kaybettik. Tarihi vatanımız Çerkesya işgal edildi; Çerkes halkı yaşlı, kadın, çocuk demeden vatanından sürüldü. 

Çarlık Rusyası’nın amacı yalnızca bir bölgeyi ele geçirmek değil; Çerkesya’nın yerli halkı Çerkeslerin ve Çerkeslerle kader birliği yapan herkesin tarihsel topraklarından sürülmeleri, yok edilmeleriydi.

1864'ten bugüne, 157 yıl içinde Rusya’da politik sistem birkaç kez değişti; fakat Çerkeslerin yaşadıkları bu büyük trajedinin ağır sonuçları telafi edilmedi, adalet sağlanmadı. 

Ve günümüze "Çerkes Sorunu" olarak miras kaldı. 

Cumhuriyetlerimiz, 19. Yüzyılda yaşadığımız bu büyük acıyı 90'lı yıllarda "Çerkes (Adığe) Soykırımı ve Sürgünü" olarak tanıdılar ve RF Duması’na da tanınması için başvurular yaptılar. Ama bir sonuç alınmadı. 

Çarlık Rusyasının mirasçısı Rusya Federasyonu Çerkes Soykırımı ve Sürgününü inkar etmeye devam ediyor. Bu durum bugün Çerkes halkının geleceğe güvenle bakmamasının, asimile olmasının da başlıca nedenidir.   

Çünkü, soykırım ve sürgün bir coğrafyanın ve kimliğin yaşam alanının ve hayatta kalma olanaklarının yok edilmesi demektir. 

Bu nedenle, Çerkes halkının bugün yaşadığı sorunların nedeni de soykırım ve sürgündür; üzerinde kimliğini ve geleceğini örgütleyeceği yaşam alanının yok edilmiş olmasıdır.

Çerkes halkı ancak tarihi vatanımız Çerkesya'da birleşerek, demokratik hak ve özgürlüklerine sahip olarak varlığını ve geleceğini garanti altına alabilir.

Bu nedenle; bir yandan ileri bir tarihe veya bir şeylerin değişmesi sonrasına ertelemeden, kimliğimizi ve vatanımızı ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlendirmeye çalışmalı; diğer yandan her 21 Mayısta taleplerimizi Çerkes sorununu başka bir tarafa çekilmeyecek ve yanlış anlaşılmayacak netlikte dile getirmeliyiz.

Yani, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü, 21 Mayıs, diaspora Çerkeslerinin kayıtsız şartsız vatana dönüş haklarının tanınması, dönüş yaptıkları tarihi vatanlarında herkesle eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaları; diasporada yaşayan Çerkeslere sürgünde yaşayan halk statüsünün ve çifte vatandaşlık hakkının verilmesi... gibi taleplerle birlikte anıldığında daha anlamlı olacak ve Çerkes Sorunu'nun çözümüne hizmet edecektir.

Adeje Kanşaw

Çerkesya Gençliği, Nalçik

Çerkesya Gençliği
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks