Çerkeslerde “AKIЭ/AÇ’E” Geleneği

#9020 Ekleme Tarihi 25/12/2022 10:06:53

Eski Çerkes toplumunda savaşçı çağına erişmiş olan erkekler Çerkesçe "aç'e" (акӏэ) adı verilen bir saç stili benimserlerdi, (ç'e/кӏэ Çerkesçe kuyruk demektir) ve bu saç ölene kadar veyahut savaşçılık çağları bitene kadar kalırdı.

Başın bütün bir kısmı tıraş edilir, tepe noktada saç bırakılıp uzatılırdı. Savaşçı Çerkesler için sert ve korkutucu görünüm verirdi. Aynı zamanda Çerkesler savaş meydanında ölen cesetleri bırakmazlardı. Uzun ve uzak yerlerde yapılan savaşlar sonrası ölen savaşçıların bedenleri tamamiyle geri getirilemeyeceği için, saç kısmından tutularak (aç'e) başları kesilir ve ailelerine teslim edilirdi. Bu şekilde kan bulaşması da engellenmiş olurdu.

Savaşçılık dönemi bitmiş olan Çerkesler için özel tören düzenlenir ve aç'e saçı kesilirdi. Bu ve benzeri ritüellerin bir çoğu eski Çerkes pagan ayinlerinden ve inançlarından (khabzeizm) gelmektedir. 

Tatarlar ve Nogaylar Çerkesler'e "басы ашык/başı açık" demekteydiler.

Autle Aykan Talha

Çerkesya Gençliği

 • Attachment
  Attachment
   

 • Attachment
   

 • Attachment
   

Dil-Xabze
Diğer Haberler
 • facebook sharing buttonFacebook
 • twitter sharing buttonTwitter
 • pinterest sharing buttonPinterest
 • linkedin sharing buttonLinkedin
 • tumblr sharing buttonTumblr
 • vk sharing buttonvk
 • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
 • reddit sharing buttonReddit
 • whatsapp sharing buttonWhatsapp
 • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks