Kazak Akademisyen: 'Rusya'da Rus Olmayanlar, Anadillerini Talep Etmeliler'

#8236 Ekleme Tarihi 19/04/2022 08:30:43

Kazak Akademisyen Yerzhan Bateshov, Rus Olmayanların fırsatları kullanamadığını; Rus Hukukunun onlara dillerini savunmaları için imkan verdiğini söyledi.

Kazak akademisyen Yerzhan Bateshov, ne Rus olmayan yetkililerin ne de Rus olmayan ebeveynlerin anadillerini savunmak ve hatta geliştirmek için Rusya kanunlarının kendilerine sağladığı fırsatları kullanmadıklarını söylüyor. 

Nur Sultan Kazak Tarım-Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi, “Rusya Federasyonu mevzuatına göre, cumhuriyetlerin devlet organlarının web sitelerinin, bu Cumhuriyetlerin tüm resmi dillerinde hazırlanması gerektiğini, ancak bu gerekliliğin bölgelerde çoğu zaman yerine getirilmediğini ve sonuç olarak yasanın bizzat yetkililer tarafından ihlal edildiğini söylüyor.

Bateshov, bu konuyu bölgedeki tüm ulusal cumhuriyetlerin başkanlarıyla, “tüm kuralların uygulandığı Tataristan hariç”, ve “Rusya Federasyonu'nun özerk bölgelerinin valileriyle” yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiğini söylüyor. 

"İlginç olan, bölgesel hükümetlerin yasalara uyduğu durumlarda bile, yerel yönetimler genellikle uymuyor. Dilin korunması için, insanlar cumhuriyetlerin il ve ilçelerindeki mevcut Rusça okul öncesi kurumlarında ulusal gruplar açma fırsatını değerlendirmelidir. İlkokullarda da aynı şeyin yapılması gerekiyor. Mevcut Rus yasaları bunun yapılmasına izin veriyor." diyor.

"Trajik bir şekilde, ebeveynler veya çocukların yasal temsilcileri bu hakkı nadiren kullanıyorlar. Aslında yetkililere bir mektup yazarak bunu talep edebilirler!" diye ekliyor. 

Herkes unutmamalıdır ki, diyor Bateshov, "bir dil talep edilirse korunur." Dili konuşan kişiler bu tür taleplerde bulunmazlarsa, özellikle de yasa izin verdiğinde, hayatta kalmasını bekleyemezler.

( idelreal.org ) 

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Dil-Xabze
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks