Çerkesler İçin Özel Ağaçlardan Biri de Kestanedir

#8610 Ekleme Tarihi 09/08/2022 07:49:28

Bir ağacın veya hatta bir tür ağacın etnik bir toplulukla belirli bir bağlantısının olabileceğinden de bahsedilebilir. Karadeniz Şapsuğları'nın da kestaneye karşı özel bir tavır vardır. 

Meyveleri, kıtlık zamanlarında insanları kurtaran doğanın gönderdiği yiyeceklerden biri olarak değerlendirilir ve odun olarak en önemli ihtiyaçların karşılanmasına hizmet eder: konut inşasında veya spatula gibi özel ev eşyalarının yapımında.

Çerkeslerde ormanlar fethedilmesi ve temizlenmesi gereken alanlar değil, yaşam alanıydı. Çerkes çiftçiler, tahıl ekmek için ormanları yok etmediler. Ekilebilir arazinin çevresinde bırakılan orman araziyi ısı ve rüzgardan korudu. Büyük ağaçlar toprak erozyonunu ve verimli toprakların sellerle sürüklenmesini de önlüyor ve aynı zamanda toprağın üst katmanlarındaki nemi tutuyordu. Orman, halkın zihninde gıda güvenliğinin garantisi olarak algılanıyordu. 

Nehir ve akarsu geçitlerinin üst kısımlarındaki dağlara çiftlik evleri inşa etme uygulaması, korunmuş orman alanları arasına binaların yerleştirilmesiyle bir arada var oldu. 

T. Lapinsky, Pshada vadisi sakinlerinin çitle çevrili mülklerinde konutların ve hayvanlar için barınakların olduğunu yazıyordu. 

Longworth'a göre, çit bir “mülkiyet belgesi” idi ve “Çerkesler, doğrudan kullanım dışında, birinin, nasıl toprak üzerinde bir hak iddia edebileceğini anlamıyorlar, çünkü onlar için toprak, halva, ateş, su ortak ve bunlardan herhangi biri kısıtlama olmaksızın gerekli miktarda alınabilir." diye yazıyordu. 

Rus kaynaklarının Hakuç, Abadzekh gibi Çerkes topluluklarını ormanda özel iletişim becerilerine sahip “orman insanları” olarak değerlendirmeleri tesadüf değildir. 

Çerkes dağlarının kuzey yamacında büyük kestane ormanları vardı ve mesela mimarisi ile ünlü Reims Katedrali'nin, Birinci Dünya Savaşı sırasında tahrip olan kirişleri, "Kafkas kestanesi"nden inşa edildi. 

Kafkas kestanesinin ahşabı benzersiz özelliklere sahiptir: çok güzel ve dayanıklıdır, meşeden daha güçlüdür ve içindeki yüksek tanen içeriği onu ahşabı yok eden parazit mantarlara karşı dirençli kılar. 

Kafkas kestanesinin ahşabı şarap fıçıları yapmak için en ideal olandır: en iyi şarap fıçıları kestane ağaçlarından üretilirdi. 

Çerkeslerin Kafkas kestanesini gemi yapımında da yoğun olarak kullandıkları söylenir.

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kültür-Edebiyat
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks