Çerkeslerde Yıldırım Düşmesinin Anlamı

#7453 Ekleme Tarihi 07/09/2021 04:23:31

Çerkesya'yı ziyaret eden hemen hemen herkes, Çerkeslerin yıldırım düşmesine karşı özel bir tutumlarının olduğunu not eder. 

Diğer halklar bu doğal fenomenden korkar ve ondan saklanmaya çalışırken, Çerkesler yıldırımı tamamen farklı algıladılar.

"Yıldırım, Çerkesler arasında büyük hürmet görürdü ve çaptığı kişiyi kutsayan bir melek olduğuna inanırlardı. Yıldırım çarpması Allah'ın bir lütfu olduğu kabul edilir ve bir bayram günü olarak kutlanırdı... Ayrıca yılda bir kez yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin anısına bayram yapılır, dualar edilirdi..." ( Blaramberg I. F., "Kafkasya'nın Tarihsel, Topografik, İstatistiki ve Askeri Tanımı". )

"Gök gürlediğinde Çerkesler sevinir, koşar, dans ederlerdi; evine yıldırım düşen mutlu olur ve bütün bir yılı neşe içinde geçirirdi. Eğer yıldırım bir insana çarparsa, o kişi aziz sayılırdı." ( Witsen I., "Kuzey ve Doğu Tataristan" ).

"Gök gürlediğinde, herkes hemen köyü terk eder ve her iki cinsten tüm gençler, etrafta oturan yaşlıların huzurunda şarkı söylemeye ve dans etmeye başlarlar. Yıldırım onlardan birini öldürürse, onu onurla gömer ve onu bir aziz olarak kabul ederler. Böyle bir ölümü Tanrı'nın lütfu olarak kabul ederler." ( Tavernier J. B.,"Kırk Yılda Türkiye, İran ve Hindistan'a Altı Yolculuk" ).

Etnografik verilere göre, Shıble, kafası çıplak bir kafatası olan, yıldırım tarafından öldürülen bir aygırın üzerinde gökyüzünde koşardı. Yıldırımın öldürdüğü bir hayvanın kafatası, Çerkesler arasında "yağmur kültü"nün özelliklerinden biridir. (A.T. Shortanova, "Adige Kültleri" ).

Keçi, Fırtına ( Shıble ) kültünde kurban edilen hayvandı. Herhangi bir köye yıldırım düşerse, oraya tüm topluluk tarafından beyaz bir keçi getirilirdi. Bir kişinin yıldırım çarpması sonucu ölmesi durumunda taş mezarına kara keçi derisi serilirdi. İlk fırtına gününün kutlanması sırasında Çerkesler, köylerinin ortasına aralarına kara keçi derisinin gerildiği özel sütunlar dikerlerdi. 

Alman-İskandinav mitolojisinde gök gürültüsü ve şimşek tanrısı Thor'un adları Tangniostrom ve Tangrisnir olan iki keçi tarafından çekilen bir arabada gökyüzünde dolaşması dikkat çekicidir. Keçilerden biri beyaz, diğeri siyahtır.

Shıble teriminin kesin etimolojisi bilinmemektedir. Etnograf V. V. Vasilkov, Shıble'nin Çerkesçe'den "At-Yılan" olarak çevrildiğini öne sürüyor. (Vasilkov V. V., "Temirgoevitlerin Yaşamı Üzerine Deneme") 

Ancak bu varsayım kesinlikle yanlıştır. Kelimenin en azından ikinci kısmı olan - bla -, yakmak, parlamak, ışıldamak anlamına gelen "blan- блэн" kelimesinden türetilmiştir. Kelimenin ilk bölümü -Шы- (at) ise -, Shıble'ın ölü bir ata binerek dolaştığı bilgisine dayanarak, doğru olması mümkündür.

Kaynak: ADYGI.RU 

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kültür-Edebiyat
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks