Madina Tlostanova: 'Çerkesler Ormanları Evcilleştiriyorlardı'

#7884 Ekleme Tarihi 22/01/2022 08:02:16

..."Avrasya'daki ekolojik-ruhsal hareketin ilginç bir örneği, yakın zamanda Batı Kafkasya'nın Çerkes orman bahçelerini canlandırma girişimidir. 

18. yüzyılın sonunda gelişen bu halk yetiştirme biçimleri, acımasız Rus sömürgeciliğinin bir sonucu olarak neredeyse tamamen kayboldu. Eşsiz orman bahçelerinin büyük ölçüde tahrip olmasına, meyve bahçelerinin rekor sürede kesilmesine ve çoğu geleneksel Çerkes meyve ağacı çeşidinin kaybolmasına yol açtı.

Daha sonra, zorunlu Sovyet sanayileşmesi ve kolektivizmi, yeni çeşitler yaratma geleneklerinin ve genellikle orman bahçeleriyle ilişkilendirilen bahçecilik yönteminin yok edilmesini hızlandırdı.

Çerkes kültüründe ormana gidip kendi bahçelerinde yetiştirilen bitkilerle yabani meyve ağaçları aşılama geleneği vardı. 

Bu uygulama, ağacın yaşamın merkezi kodu olduğu ve kişinin tüm tezahürleriyle yaşamın dikkatli bir şekilde korunmasından ve çoğaltılmasından sorumlu olduğu Çerkes kozmolojisi ve etiğinin bir ifadesiydi. 

Çerkesler, insani bir alan olarak insan yapımı bir bahçe ile insana düşman bir yer olarak vahşi bir orman arasına keskin bir çizgi çekmek yerine, onları doğaya zarar vermeyen, insanın ve insan birliğinin korunmasına izin veren bir şekilde birleştirmeye çalıştılar.

Aslında Çerkesler ormanı, karmaşık ve kırılgan dengesini bozmayacak ve bir gezginin ormandaki açlığını her zaman özenle aşılanmış ağaçların meyvelerinden yararlanarak giderebileceği ideal durumu somutlaştıracak şekilde evcilleştirdiler.

Bugün bile Kafkasya'nın bazı yerlerinde bir zamanlar böyle aşılanmış ağaçlar vardır ve yaşlılar, geçmişte kalan Çerkes elma, armut, fındık çeşitlerinin adlarını hatırlarlar..."

Kaynak: The Circassian Times ( Мадина Тлостанова, "Деколониальность и онтологический дизайн" )

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Kültür-Edebiyat
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks