DÇB'nin 2010 Nüfus Sayımı Öncesi Çağrısı: Biz Başka Dillerde ÇERKES'iz; Anadilimizde ADIGE!

#7764 Ekleme Tarihi 25/12/2021 03:22:26

RUSYA'DA 2021 NÜFUS SAYIMINDA "BİZ KABARDEY ULUSUYUZ, ADIĞEYLİLER DE ADIĞE..." AÇIKLAMALARI YAPAN DÇB'NİN 2010 NÜFUS SAYIMI ÖNCESİ ADIGE KHASE'LERE ÇAĞRISI: 

"BİZ RUSÇA, İNGİLİZCE, ARAPÇA, TÜRKÇE GİBİ DİLLERDE 'ÇERKES'İZ; ANADİLİMİZDE 'ADIĞE'!"

"Etnik isimlendirme ve geleneksel kültürel öğeler Ubıh, Şapsığ, Adığey, Çerkes ve Kabardeyler'de ‘ortaktır’. Söz konusu alt etnik gruplar anadilde bir isimlendirmeye, ‘Adığe’ ismine sahiptirler.

DÇB’ne üye olan toplumsal organizasyonların, Adığe Khaselerin yöneticilerine:

Rusya Federasyonu'nda nüfus sayımı ve Rusya Bilimler Akademisi Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü’nün 25.05.2010 tarihli Ubıh, Şapsığ, Adığeyli, Çerkes ve Kabardeyli ‘Çerkes ( Adığe ) ulusunun alt etnik gruplarıdır’ şeklindeki açıklaması ile alakalı olarak; ulusal aidiyet nüfus sayım formunda nasıl doğru olacak şekilde gösterilmeli’ sorusu üzerine kısa cevabımız aşağıdaki gibidir:

Etnik isimlendirme ve geleneksel kültürel öğeler “ Ubıh, Şapsığ, Adığeyli, Çerkes ve Kabardeyliler de ‘ortaktır’. Söz konusu alt etnik gruplar anadilde bir isimlendirmeye ‘Adığe’ ismine sahiptirler.

DÇB tüm bu alt etnik grupların Rusça ‘Çerkes’ olarak ( doğru ) isimlendirilen ulusu oluşturdukları prensibini desteklemektedir. Bu yaklaşım derin tarihi köklere sahiptir.

Ulusumuzdan her fert, alışık olageldiği etnik grupların lokal isimlendirmelerini ( Şapsığ, Ubıh, Adığeyli, Kabardeyli vb ) terk etmeye, yetersiz bilgilendirme ve düşünsel atalet nedeni ile hazır değildir. Fakat bu onların Çerkes olmadığı veya Çerkes ulusunun bir parçası olmadıkları anlamına gelmez.

Çok kalabalık Çerkes diasporası için böylesi bir problem yok. Onlara İngilizce, Türkçe, Arapça ve diğer dillerde herhangi bir Çerkes grubunun ismi verilmeden Çerkes olarak tanımlanıyorlar.

Çerkes yazın dili Adığey lehçesi (Şapsığ ve Adığeyliler tarafından kullanılıyor) ve Kabardey-Çerkes lehçesi (Kabardey ve Çerkesler) olarak kullanılıyor. Bir yazın diline geçilmesi problemi vardır. Bu oldukça önemli bir meseledir.

Gelecek sayım Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yaşayan Çerkes nüfusun konsolidasyonu (birleşip pekişmesi), nüfusun etüdü, yayılım alanı vb. açılardan önem arz etmektedir.

Bu yüzden, konu hakkında devamlı aydınlatıcı ve geçici niteliklere sahip diğer bakış açılarını anlayışlı bir şekilde düzeltmeye yönelik çalışmalar yapmanızı rica ediyorum.

Saygılarımla,

DÇB Başkanı

К.М. Ajahov

05.10.2010

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks