Müslüman mahallesinde salyangoz satmak, bile bile lades ve Hasan Seymen...

#6066 Ekleme Tarihi 27/10/2020 05:20:18

Türkiye iç siyasetinin son günlerdeki en önemli gündemlerinden birisi, iktidar partisi ve ortağı MHP'nin son zamanlarda azalan siyasi popülaritelerini korumak ve arttırmak adına muhalefet blokunda bulunan siyasi partilere provokasyon yaparak zayıflatmak, birbirinden ayırmak, hatta bir kısmını kendi saflarına çekerek olası bir erken seçimde kendine avantaj ve oy sağlayarak iktidarı elinde tutabilmek adına yapılan müdahaleler olarak ortaya çıkıyor.

Büyük oranda HDP ve Kürt'lere baskı, görevden almalar, gözaltılar, milletvekillerine uyduruk fezleke hazırlıkları... bunun yanında CHP'nin, Muharrem İNCE projesiyle karıştırılmak istenmesi ve sonunda İYİ partiye yapılan operasyon ve bu partiyi karıştırmak üzere görevlendirilmiş Ümit ÖZDAĞ'ın patronlarına daha iyi yaranmak adına ÇERKESLER'le ilgili çıkışı...

Geçen gün CNN TÜRK adlı iktidar yanlısı televizyon kanalında Ümit ÖZDAĞ'ın "ÇERKESLER' İ PARTİDEN ATTIK, TEMİZLEDİK" sözleri asıl tartışılan FETÖ konusu dışında gündeme adeta bomba gibi düştü.

Bu şahıs, bu programda, mensup olduğu partiden Hasan SEYMEN'in şahsında partiden temizledikleri, kovdukları insanların "ÇERKESÇİLİK yaptıkları"nı gerekçe gösteriyordu.

ÇERKESLER, Türkiye'deki tüm siyasi parti ve hareketlerde varlar, yaşamın her alanında olduğu gibi. Bu siyasi oluşumların en alt ve en üst yönetim birimlerinde her zaman ÇERKES bir ana-babadan doğmuş olan insanlara rastlamak mümkündür.

Hatta, zaman zaman, bu insanlardan başbakan, bakan ve her kademede bürokrat, diplomat, her rütbede askere de rastlamak mümkündür.

Nitekim Osmanlı Döneminden beri bir kaç örnek vermek gerekirse, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni ve ardından DERİN DEVLET'in TÜRK'LÜK ve TÜRK ırkçılığının içinde şekillendiği TEŞKİLATI MAHSUSA'nın kuruluşunda büyük emek veren EŞREF SENCER KUŞÇUBAŞI ve bu örgütlenmenin yetiştirdiği ÇERKES ETHEM' in yaptıkları ve daha sonra nasıl bir sonla karşılaştığı hepimizin malumudur.

1923 Yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan ilk icraat, Türk'lerin dışındaki tüm etnisitelerden aktif insanların tasfiye edilmesi ve ardından yapılan ilk işlerden bir tanesi de, o güne kadar Osmanlı coğrafyasında bulunan yegane modern ve Avrupai kurumlar olan ÇERKES TEAVUN CEMİYETİ, ĞUAZE GAZETESİ, ÇERKES KADINLARI TEAVUN CEMİYETİ, kız ve erkek çocukların birlikte eğitim aldıkları ÇERKES NUMUNE MEKTEBİ'nin kapatılarak yöneticilerinin çeşitli cezalara çarptırılıp mallarına T. C Devleti tarafından el konulması oldu.

Ve ardından ÇERKES HALKI'nı GÖNEN-MANYAS SÜRGÜNÜ ve tamamına yakınının ÇERKES'lerden oluştuğu meşhur "150'likler" davası ile ırkçı, faşist bir resmi ideoloji ve tek parti dönemi.

KÜRT, ÇERKES v.b. Kavramların bile söylenmesinin yasaklandığı, ötekileştirildiği, yok sayıldığı karanlık; halklar için yaşadığımız coğrafyanın adeta bir hapishaneye çevrildiği uzun bir dönem.

Türk etnisitesinin dışındaki halklar ve insanlar için tanınan "YOK OLMA, ASİMİLE OLMA" özgürlüğüydü. Yani, kimliğini inkâr eden, celladına teslim olan insanlar rahat yaşıyorlardı ve TÜRK kimliğiyle her türlü imkân ve mevkiye ulaştılar.

"VATANDAŞ, TÜRKÇE KONUŞ" tabelaları yıllarca köy ve mahalle kahvelerinde asılı kaldı.

Ardından 97 yıl geçmiş, bir çok yönetim ve iktidar kadroları değişmiş olmasına rağmen, "TEŞKİLATI MAHSUSA" ve "İTTİHAT VE TERAKKİ" ile şekillenen Türkiye Cumhuriyeti, resmi TÜRK IRKÇILIĞI ideolojik çizgisinden hiç sapmadan bu güne kadar ulaştı.

1946 Yılında çok partili sistemin gelişi de durumu değiştirmedi. Günümüzdeki iktidar da resmi ideolojiyi katı bir şekilde siyasetin gündeminde tutuyor ve kendi BEKAsını bu siyasetin devamında görüyor.

İşte, tam da bu ortamda iktidarın Ümit ÖZDAĞ gibi TRUVA ATLARI ortaya çıkıyor.

Ümit ÖZDAĞ, kendisini görevlendirenler tarafından, mensup olduğu siyasi partide TÜRK IRKÇILIĞI'nın zaafa uğramaması ve kendisine vaad edilen yerde iyi bir konum edinmek adına "ÇERKES"leri gündemine alıyor.

Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü gibisinden uzun bir zaman önce partiden ihraç edilen Hasan SEYMEN ve onun şahsında ÇERKES HALKI'nı gündeme taşıma gereği duyuyor.

Bu hareket, Prof. kimliğini de hasbelkader taşıyan bu zavallı, meczup kişilik için çok olağan karşılanması gereken bir durumdur.

Fakat, normal olmayan şey ise 156 yıldır, ÇERKES HALKI'nın soykırımdan geçirilmesi ve sürülmesine neden olan ve bizleri her olayda kullanan ve işi bittiğinde eskimiş bir eşya gibi bir kenara atan anlayışın niyetini sezmemiş gibi boynumuzu hep celladımızın giyotinine teslim ediyor olmamızdır.

Sonuçta bizi kullananlar işleri bittiğinde, tabiri caizse, bizi hep KUSUP ATTILAR. Kendimizi ÇERKES olarak ifade etmeye kalktığımızda, her karışında ÇERKES kanı da akmış, kuruluşta en az TÜRK'ler kadar emeği geçmiş halkımızın payına, bu güne kadar hep ötekileştirilmek, inkar, asimilasyon ve "YOK OLMA ÖZGÜRLÜĞÜ" düştü.

İşte tam da bu ortamda Hasan SEYMEN bu sistem partilerinden birinde siyaset yapmaya, yani "MÜSLÜMAN MAHALLESİ'NDE SALYANGOZ SATMA"ya kalktı. Tabii süreç içerisinde bu ırkçıların hoşuna gidecek "GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN " gibi şeyler söyledi, fakat, ne zaman ki ağzından ÇERKES'lerin asimile edildiği ile ilgili sözler çıktı veya çıktığı hatırlatıldı, kendini oyun alanının dışında buldu. Hemen bulunduğu siyasi örgütten ihraç edildi.

Ümit ÖZDAĞ, kendisine verilen misyonun gereğini yerine getirmiş, gelmiş olduğu bir önceki siyasi partinin genel Başkan veliahtı olabilmek için ilk adımlarını sağlam bir şekilde atmıştır.

Bana göre Hasan SEYMEN'in İYİ PARTİ macerası sonunun nasıl biteceği bilinen bir "BİLE BİLE LADES" oyunudur. Tarih, ÇERKES'ler için bir daha tekerrür etmiş, sistem ve resmi İdeoloji kendine göre onları KUSARAK, ÇERKES'lere olmaları gereken yeri göstermiştir.

Burada önemli olan, adeta suratımıza çarpılarak gösterilen bu gerçekler ışığında gerekli olan olumlu mesajı alıp almadığımızdır.

Yoksa, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da çok Hasan SEYMEN'lerimiz olacak.

BİJ MEHMET YENER

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks