Umut Tohumları Ekiyoruz - Hakhu Nart

#7861 Ekleme Tarihi 17/01/2022 03:40:40

2019 yılında, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Çerkes gençleri ile Çerkesya Gençliği'ni yeniden canlandırma kararı aldık. Gençlerin özgürce düşünüp, karar alıp uygulayabileceği bir örgütlenmenin temellerini attık. Grubumuzdaki gençlerin en önemli ortak özelliği herkesin yönünün tarihi vatanımız Çerkesya’ya dönük olması.

Çerkesya Gençliği olarak üzerinde uzun zamandır çalıştığımız bir projemizi tanıtma zamanımız geldi. Biz bu projemizi UNIFON olarak adlandırdık. Amacımız Rusya Federasyonu’ndaki tarihi vatanımızda, Adığe, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetlerinde okumak isteyen Çerkes gençlerini maddi ve manevi olarak desteklemek.

Başlangıcın zorlu olacağını biliyoruz. Ama her şeye rağmen kendimize güveniyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü artık Çerkes gençliğinin kendisine güvenmesi ve halkı için elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. 

Yönü vatana dönük gençler olarak böyle bir fon oluşturma kararı almamızın sebebi, vatana dönüşün Çerkes halkının önceliği olduğuna inanmamız. Ama maalesef son yıllarda hem vatanda hem de diasporada vatana dönüş konusu rafa kaldırılmış gibi duruyor. 

Yıllarını diasporada geçirmiş, hayat yükü fazla olan, belli yaşın üstündeki insanların vatana dönüşü tabi ki kolay değil. Ama hayatın henüz başında olan Çerkes gençlerinin vatana dönüşlerinin önünde fazla bir engel yok.  

Vatanda eğitim görmek, orada yaşamak isteyen gençler için en önemli yollardan birisidir. Çünkü üniversite eğitimi boyunca Rusça ve Çerkesçe dillerini öğrenebilir, ülke ve hayatla bütünleşebilirsiniz. Eğitim sonrasında vatandan yerli biriyle aile bile kurabilirsiniz.

Vatanda eğitim düşüncesi aslında çok da yeni bir şey değil. Ürdünlü ve Suriyeli Çerkesler eğitim için 1960’lı yıllarda vatana gitmeye başladılar. Türkiye’de yaşayan diaspora için ise bu süreç, daha çok 90’lı yıllarda başladı.

Bundan 9-10 yıl öncesine kadar belki de vatana öğrenci gönderme konusunda zirveyi yaşadık. O zamanlar KAFFED ve vatandaki Rodina derneği aracılığıyla hem Nalçik’e hem de Maykop’a onlarca öğrenci gönderildi. Ama maalesef daha sonra bu sayı her geçen yıl azaldı.

Ben 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bir federal hükûmet ajansı olan Rossotrudniçestvo’nın  KAFFED aracılığıyla Çerkeslere tanıdığı “kontenjan” ile burslu olarak yüksek lisans eğitimi için Nalçik’e geldim. O sene aynı burstan yararlanan bir arkadaşımız daha vardı. 

Bu sayı 2019-2020’de 1 öğrenci, 2020-2021’de 4 öğrenci, 2021-2022’de ise yine 1 öğrenci oldu. 2022-2023 dönemi mülakatları geçen Aralık ayında yapıldı. Son yapılan mülakatlar için 20 Çerkes genci başvurmasına rağmen, KAFFED’e kontenjan dahi ayrılmadı. Ve burs kazanamayan gençler, maddi destek bulamadıkları için hayallerini gerçekleştiremediler. 

Ben ilk geldiğimde Nalçik’teki Türkiyeli Çerkes öğrenci sayısı 20’den fazla iken şuan sadece 10 kadar. Bu konuyu Nalçik’e farklı zamanlarda gelen dönemin KAFFED yöneticilerine sürekli açtık. Vatanda okumak isteyen başarılı öğrencilerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi gerektiğini dile getirdik. Ama şu ana kadar değişen bir şey olmadı. 

Aslında derneklerimiz Türkiye’de okuyan gençlere burslar veriyor. Ama, bildiğim kadarıyla, hiçbir derneğimiz vatanda okuyan öğrencilere burs verme düşüncesini geliştirmedi.

Maddi boyutların dışında bir de manevi boyut var. Her ne kadar vatanımız da desek 18-20 yıl yaşayıp geldiğimiz ülkeden farklı bir yer burası. Adapte olmak, vatan ile bütünleşmek maalesef kolay olmuyor. Bunun için vatana gelen öğrenciler maddi desteğin yanında manevi olarak da desteklenmeli. 

İşte bu sebeplerin hepsini göz önüne aldığımızda Çerkesya Gençliği olarak bu konuda artık inisiyatif almamız gerektiği kararına vardık. Ve artık gururla UNIFON’u tanıtmaya, anlatmaya başlıyoruz. 

Projemizi kamuoyuna açmadan önce biz küçük bir fon ile işe başladık. Çerkesya Gençliği olarak Nalçik’te okuyan bir arkadaşımıza Ekim ayı itibariyle her ay 400 liralık bir destek sağlıyoruz ve bu 12 ay boyunca devam edecek. 

İsteğimiz bu sayının UNIFON aracılığıyla artması. 

Bizler UNIFON olarak, maddi desteğin yanında, vatanda eğitim hakkı kazanan öğrenciler için önceden hazırlık yapacak, onlara kalacak yer ayarlayacak, yol gösterici olacak, her konuda destek verecek ve danışmanlık yapmaya çalışacağız.

Öğrencilerin, genel olarak Rusya Federasyonu’ndaki, özelde ise Adığe, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerindeki yaşama entegre olmalarına destek olacağız. Hatta oturum başvurusu yapmak isteyenlere de ek destek sağlamaya çalışacağız.

Çalışmalarımızın başarıya ulaşması için daha çok nitelikli, kimliğine, kültürüne ve tarihine sahip çıkan gençlere erişmek istiyoruz. Burs sağalacağımız öğrencilerden en önemli istediğimiz vatanda ve diasporada yaşayanların gurur duyacağı eğitim başarısı olacak.

Onurlu bir çalışma için elimizi taşın altına koyduk. 

Gururluyuz inanıyoruz ve hep birlikte başaracağız.

Hakhu Nart

Çerkesya Gençliği, Nalçik

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks