'Bayrak Kimlik, Kimlik Gelecek Demektir!'

#8247 Ekleme Tarihi 24/04/2022 03:28:14

Uzun zamandır, Çerkes ( Adığe ) halkının "Çerkes" kimliği altında toplanması ve bu kimlik altında örgütlenip dünya ulusları arasında yerini alması gerektiğini anlatıyoruz.

Çünkü "Çerkes", bütün dünyanın tanıdığı, saygı duyduğu, sevdiği, sahiplenip firmalarına, ürünlerine verdiği binlerce yıllık ismimizdir.

Bir markadır.

Ama aynı zamanda Sindika Krallığı'ndan beri, binlerce yıllık birlik özlemimiz; bizi "Adığe", "Şapsugh", Kabardey", "Ubıh" diye bölmek, tarihi vatanımız Çerkesya'yı yok etmek isteyen uğursuzların önündeki en sağlam, yıkılmaz bir barikattır.      

Şundan kesinlikle eminiz: Çerkes halkı, dili ve kültürü asla yok olmayacaktır. Bunun garantisi, tarihi vatanımız Çerkesya'da: Çerkes kimliği ve Çerkes bayrağı altında kurulacak birliğimizdir. 

Çerkes kimliği, birliğimizin "olmazsa olmaz"ıdır. Çünkü bir insan kimliğini nasıl tanımlarsa, kendisini o toplumsal gruba veya ülkeye ait hisseder; kendisini ait hissettiği şeyin geleceği ile ilgilenir. 

Kimlik önce kişilik olur, sonra gelecek. 

Bu nedenle hepsi Çerkes halkını ifade eden kimlikleri; "Adığe"yi, "Kabardey"i, "Ubıh"ı... siyasallaştırdılar. 

Ve her biri farklı bir insan topluğunu tanımlıyormuş kullanıyor, Çerkes halkını bölüyor; dünyada 25 Nisan'ı bayrak günü olarak kutlayan başka hiç bir halk olmadığı halde, "Çerkes Bayrağı Günü'nü, "Çerkes"i ağızlarına almadan kutluyorlar. 

Ama bu oyun da tutmayacak; Çerkes halkı önünde sonunda "Çerkes" kimliği altında toplanacaktır.

Bugün içerisinde yaşadığımız ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel, bilimsel, edebi... yaşamında; sporunda, sanatında... çok başarılı olmamıza rağmen; enerjimizi, yeteneklerimizi ve birikimimizi kimliğimizin geleceği ile ilgili alanlara yöneltemememizin nedeni kimliğimizden uzaklaşmış ve kimliğimizin sulandırılmış olmasıdır. 

Çünkü kimlik, insanı: zihnini ve ruhunu şekillendirir, faaliyetlerinin, duygu ve düşüncelerinin yoğunlaşacağı alanları belirler. 

Toplum bilincinin, birlikte yaşama ülküsünün harcıdır. 

Belli bir kimliği benimseyenlerin duyguda, düşüncede, özlemde, sevinçte ve üzüntüde ortaklaşması demektir.

Ortak geçmiştir. Anılar ve toplumsal hafızadır. Bir insan topluluğunu geçmişten geleceğe taşıyan köprüdür. 

Toplumsal yaşam, birlikte yaşanılan büyük üzüntüler, mutluluklar ve zaferler vardır kimlikte. Prestij vardır, onur vardır! 

Ve gelecek vizyonu vardır! 

Bizim, "öncelikle kimliğimizi doğru tanımlamamız gerekir" dememizin nedeni de budur! 

Biz Çerkesiz! Adığeyiz! 

Çerkes kimliği, atalarımızın vatan ve özgürlük aşkı, kefeni, binlerce yıl öncesinden bugüne gelen hak ve özgürlüklerimizin ve tarihi vatanımız Çerkesya'da birleşip bütünleşmemizin garantisi; yani halkımızın birlik ve ulus olma özlemidir. 

Başka hiçbir kimlik onun yerini tutamaz! Başka hiçbir kimlik bizlerin dünya ulusları arasında yerimizi almamızı sağlayamaz!

Biz Adıgeyiz! Çerkesiz! 

Kurumlarımızın, aydınlarımızın, "Çerkes kalma mücadelesi"nin neferlerinin "Çerkes" kimliği üzerine hiç bir tereddütü olmamalı; hiçbir şey Çerkes gençlerinin kafalarını karıştırmamalıdır:

"Çerkes", kimliğimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, kaderimiz; Çerkes bayrağı da birliğimizin, geleceğe yürüyüşümüzün simgesidir.

Ve 25 Nisan, sadece Çerkes halkının: "Çerkes Bayrağı Günü"dür.  

Yaşasın Çerkes Bayrağı,

Yaşasın Çerkes Halkının Birliği,

Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz!

Yaşasın Çerkesya!

Çerkesya Hareketi 

25 Nisan 2022

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks