Çerkesya Hareketi: 'Ermeni Halkının Acılarını Paylaşıyoruz'

#8253 Ekleme Tarihi 24/04/2022 06:53:29

24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni aydınlarının gözaltına alınmasıyla başlayan, daha sonra Osmanlı devletinin ve Anadolu'nun kadim halklarından Ermenilerin topyekün sürgün edilmesine dönüşen, yüz binlercesinin sürgün yollarında ve sürgün edildikleri coğrafyalarda katledilmeleri ile bir soykırıma dönüşen "Büyük Felaket (Metz Yeğern)"i, 107. Yıldönümünde adalet özlemi ile anıyor, Ermeni halkının ve aynı felaketi yaşayan Asuri topluluklarından Süryanilerin, Keldanilerin, Pontusluların acılarını paylaşıyoruz.

Çerkesya Hareketi

24 Nisan 2022

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks