Çerkesler Dünyanın En Eski Halklarından Biridir

#9797 Ekleme Tarihi 19/11/2023 03:08:59

Çerkesler dünyanın en eski halklarından biridir. Tarihleri ​​o kadar uzundur ki, Çin, Mısır ve İran dışındaki ülkelerin tarihleri dünün hikayesinden başka bir şey değildir.

Çerkeslerin dikkat çekici bir özelliği var: Hiçbir zaman dış tahakküm altında yaşamamışlar. Çerkesler yenildiler, dağlara sürüldüler, daha üstün bir güç tarafından bastırıldılar; ama hiçbir zaman, kısa bir süre için bile olsa, kendi kanunlarının dışında kimseye itaat etmediler.

Kendi geleneklerine göre liderlerinin otoritesi altında yaşıyorlar.

Çerkesler, ilgi çekici bir halkır, çünkü onlar dünya üzerinde bağımsız bir ulusal tarihin izini bu kadar geçmişe kadar sürebilen tek halkı temsil etmektedirler.

Sayıları az ama bulundukları bölge o kadar önemli ve karakterleri o kadar çarpıcı ki Çerkesler eski uygarlıklar tarafından çok iyi biliniyor. Herodot, Verius Flaccus, Pomponius Mela, Strabo, Plutarch ve diğer büyük yazarlarda bunlara bolca gönderme bulunur.

Hikayeleri, efsaneleri, destanları, insan hafızasının en güçlü hükümdarları karşısında en az son 2.300 yıldır sürdürdükleri kahramanca bir özgürlük öyküsüdür.

"Gleason'un Resimli Dergisi".

Londra, 1854, Ocak, s.304.

ADIGI.RU

AttachmentAttachment

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks