13 Haziran Çerkesya Günü - Çerkesya Gençliği

#7078 Ekleme Tarihi 12/06/2021 06:15:51

Jeostratejik konuma haiz Çerkesya, Rusya İmparatorluğu’nun emperyalist politikalarını hayata geçirmek için önem arz etmekteydi. Bu nedenle İmparatorluk, Çerkesya’nın işgaline yönelik saldırılarını acımasızca artırıyordu.

Savaş artık öyle bir yere geldi ki Çerkesler, uzun yıllardır sağlayamadıkları birliğini sağlamak adına 13 Haziran 1861'de Şaçe (Soçi) şehrinde toplanma ve bir “Özgürlük Meclisi” kurup devletmeşme kararı aldılar.

Bu alınan ve eyleme geçirilen karar, tarihi nitelikteydi. Çünkü bu Xase’de Çerkesler, uluslaşmanın ve devletleşmenin temellerinden olan bazı kararlar aldılar. Bu kararları da Avrupa’daki devletlere, Osmanlı Devleti’ne ve Rus İmparatorluğuna bildirdiler. Çerkesya Devleti’nin tanınmasını talep ettiler.

Bu anlamda, "13 Haziran 1861 Çerkesya Özgürlük Meclisi", 1800'lü yıllardaki gibi ihtiyaç olduğunda toplanan bir Meclis veya Xase değildir. 1829 Edirne Anlaşması'yla "Çerkesya'nın Rusya'ya bırakılması" üzerine, 1830'lu yıllarda yaptığımız "biz hiç bir ülkeye ait değiliz, bağımsız bir ülkeyiz" gibi bir ilan da değildir. 

13 Haziran 1861 Çerkesya Özgürlük Meclisi, bir devletin yönetim organıdır. Çerkes halkının birleşme-devletleşme iradesidir.

Bir meclis binasının inşa edilmesi; yönetim mekanizmasının, düzenli ordunun ve mahkemelerin kurulmasıdır. Devlettir...

Tarihimizin en onurlu en önemli sayfalarından olan “Çerkesya Özgürlük Meclisi”nin kuruluşunun üzerinden tam 160 yıl geçti. Tarihimizde bir ilk olan bu Meclis üzerine bugüne kadar fazla konuşulmadı ve hatta unutturulmak istendi.

Asıl amaç Çerkesya’yı unutturmaktı. İstenilen beyinlerimizden ve bilincimizden , Çerkesya'mızın silinmesi ve yerine başka coğrafyaların vatan  ikame edilmesiydi.

Bir kimliğin vatanından koparılması, asimilasyona açılan bir kapıdır. Bu nedenle biz ısrarla Çerkesya'yı anlatıyor, Çerkes kimliğinin yeniden vatanı yani Çerkesya ile buluşması için çalışıyoruz.

Bizler, vatanından koparılmış Çerkesler olarak büyük bir haksızlığa uğradık. Oysa özgürlük meclisisinimizin ilk başkanı Hacı Granduk Berzeg, Rus İmparatorluğu’na “kanımızı dökmekten vazgeçin, çünkü ülkemizi sonuna kadar savunmaya kararlıyız” diyerek vatanın önemini ve Çerkes halkının kararlılığını vurgulamış, biz gençlere  de ışık olmuştur.

Dolayısıyla Çerkes kalmak istiyorsak; Çerkesya’ya olan aidiyetimizi güçlendirmeli ve onu  yeniden diriltmeliyiz. Çünkü Çerkesya bir tarihtir, hukuktur, adalettir ve Çerkes halkının dünya halklarıyla kurduğu bir bağdır.

İşte bu yüzden Çerkesya’yı yeniden halkımızın bilincine yerleşirmeliyiz. Vatan sevgisini yükseltmeliyiz.

Bu sebeple 13 Haziran ilk olarak, yıllar önce vatanımızda anıldı. Ama baskılar nedeniyle devamı getirilemedi.

Şimdi bayrağı biz devralmalı ve bir yanlış anlamaya, spekülasyona neden olmayacak; yürüyüşümüze zarar vermeyecek bir karakterde, Özgürlük Meclisimizin kurulduğu 13 Haziran’ı her mecrada  "ÇERKESYA GÜNÜ" olarak güçlü bir şekilde gündeme getirmeliyiz ve coşkuyla kutlamalıyız.

Çünkü "Çerkesya sadece geçmiş değil, aynı zamanda gelecektir"! Geleceğimizdir...

Çerkesya'ya sahip çıkmak, yeniden Çerkesleşmemizin itici gücü olacak, direnen damarlarımıza taze kan pompalayacaktır.

Çerkesya'ya sahip çıkalım. Mümkün olan her yöntemle Çerkesya'ya aidiyetimizi gösterelim. Bu aidiyetimizi bir güce dönüştürelim.

Çünkü geleceğimizi ancak bu aidiyet üzerinde inşa edebiliriz...

Çerkesya günü kutlu olsun!

Yaşasın çerkesya!

Yaşasın çerkesya günü!

 

Çerkesya Gençliği

12.06.2021

Bakış Açımız
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks