Adığe Cumhutiyeti Turizm Alanında Çalışan Küçük İşletmelere Destek Veriyor

#9800 Ekleme Tarihi 20/11/2023 11:53:43

Adığe Cumhuriyeti'nde kırsal turizmin geliştirilmesi konusunda yardım alabilirsiniz. Agroturizm hibesi, tarımsal üreticilere tahsis edilen bütçe fonlarıdan veriliyor.

Şartları yerine getiren ve "küçük işletme" veya "mikro işletme" olarak sınıflandırılan herkes, hibeyi işlerini büyütmek için kullanabilir.

Hibe desteği almak için gerekli şartlar: 

— Hibeyi aldıktan sonraki 18 ay içinde kullanmak gerekiyor,

— Hedeflere (turist çekme, ürün üretimi) ulaşmayı sağlamak, 

— Faaliyetleri raporlamak,

— Çiftliği hibenin verildiği tarihten itibaren en az 5 yıl süreyle işletmek,

— Proje maliyetinin %10 ila %25'i kadarını kendiniz sağlamak.

SA

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks