'Çerkes Bozkırları'

#8595 Ekleme Tarihi 04/08/2022 12:18:45

Kafkasya'daki etnik gruplar arası ilişkilerin tarihini, Çerkes (Adığe) etnik grubunun ve bölgenin diğer tüm etnik gruplarının modern formlarda oluşumuna eşlik eden karmaşık etnogenetik süreçleri hesaba katmadan düşünmek imkansızdır. 

Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki coğrafyada Çerkeslerin ( Adığelerin ) egemenliği, "Çerkes Bozkırları" kavramı ile ifade ediliyordu. Çerkes bozkırlarının kuzey sınırı Kuma-Manych idi. 

"Çerkes bozkırları" terimi birçok ortaçağ yazarı tarafından da kullanılmıştır: İtalyan belgelerinden biri, Tatarların Kırım'dan Astrahan'a ve oradan "Çerkes bozkırları"na ( intorno apreso la Circassia ) girdiklerini yazar. 

Bu terim, Adolphe Berger, John Badley, Moshe Hammer gibi önde gelen Kafkasologların eserlerinde de görülür. 

14. yüzyılın ikinci yarısının Arap ansiklopedicisi İbn Haldun, Kafkasya'da Çerkeslerin ( Adığelerin ) egemenliği hakkında şunları yazmıştı: "Bu dağlarda Hristiyan Türkler, Aslar, Lazlar, Pers ve Yunan karışımı olan halklar yaşıyor ama en güçlüsü Çerkesler (Adığeler)."

Kaynak: Адыги.RU

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks