Çerkes Mezarlarında Kama ve Makas

#8295 Ekleme Tarihi 05/05/2022 05:24:57

Krasnodar bölgesi, Kurgokovsky aulu. Aulun mezarlığında, mezar taşlarındaki resimlere dikkat edin: 

Bazılarında kama, bazılarında makas var. Kamalar, erkek mezar taşlarına, makaslar kadın mezar taşlarına işlenmiş. Eski bir pagan geleneğinin müslüman cenaze törenine dahil edilmesi nedeniyle. 

Çerkeslerin defin sırasında mezara keskin bir metal nesne koymaları adettendi. Ölen kişinin ruhunu ve bedenini kötü ruhlardan koruduğuna inanılırdı. Bu geleneğin kökleri antik çağa ve demirci Tlepsh'e duyulan saygıya dayanmaktadır. Metal objeler, Çerkeslerin pagan ritüel uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Kurgokovsky köyü sakinleri bahar ayini de düzenler, bir boğa keser ve etini fakirlere dağıtırlar. Aul imamları bundan pek hoşlanmıyorlar, ancak onların görüşleri yerel sakinler için çok da önemli değil.

Kaynak: Адыги.RU

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Çerkesya Araştırmaları Merkezi-ÇAM
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks