Adığe Xabze’nin Gelişimi…

#9061 Ekleme Tarihi 07/01/2023 01:03:20

Altın Orda döneminde Kuban'ın kuzeyinde, Azak'ın doğusunda ve Piyatigorsk havzasında-Terek nehri boyunca Adığe grupları yaşıyor. Bu yayılmanın temel nedeni, feodal ilişkilerin gelişmesi bağlamında otlaklara olan ihtiyacın artmasıydı.

Kabardey'in bağımsız bir siyasi birim oluşunun son aşaması ve Kabardey alt-etnosunun konsolidasyonu da bu süreçle ilişkilidir.

XVIII.-XIX. yüzyıllarda Çerkesler karmaşık, ama aynı zamanda ilerici bir etnik ve siyasi konsolidasyon ve devlet oluşumu sürecinden geçiyorlardı.

Kafkas Savaşı'nın sona ermesiyle Çerkesler ( Adığeler ), Rus İmparatorluğu'nun devlet yapılarına dahil edildi. 

Bununla birlikte, yeni tarihsel gerçekler altında, Adığeler arasındaki sosyo-politik süreçler son derece yavaş ilerledi.

Bu uzun tarihsel dönem boyunca Çerkesler, kamu yaşamının tüm yönlerini düzenleyen normlar geliştirdiler. Yaygın olarak "Adığe Xabze" olarak bilinen Adığe görgü kuralları, dünya çapında ün kazanmıştır. Geleneksel Adığe toplumunda gelişen karşılıklı saygı ve anlayışı simgeleyen benzersiz iletişim ilkeleri ve normları sistemidir.

Adığe Xabze'nin ahlaki ve diğer özellikleri, Maikop ve Hatto-Khet (хатто-хет) kültürlerinin bir mirasıdır. Ancak ana özellikleri X.-XV. yüzyıllarda tüm Çerkes toprakları ve tek bir sosyo-normatif kültür için aynı olan yönetim biçiminin bir ifadesi olarak şekillendi.

Kaynak: PRO MAYKOP

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Dil-Xabze
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks