Çerkesçe (Adıgabze) Çizgi Fimler Gösterime Sunulmaya Başlandı

#9122 Ekleme Tarihi 28/01/2023 03:35:19

Çocuklarımızın çoğu artık anadilimizi bilmiyor ve konuşmuyor. Gelecek kuşakların, çocuklarımızın ana dilini sevmeleri ve öğrenmeleri anlamında çizgi filmler önem taşıyorlar.

Çocuk çizgi film izlemeyi sever, söylenenleri aklında tutar, tekrarlar ve başkalarına da anlatır. Sevilen karakterleri Çerkesçe konuşur ve izlenir olarak görmek ne muhteşem bir şey...

Kâr amaçlı bir kuruluş olmayan “Çerkes (Adıge) Medya Platformu”, Adıgeceye çevirttiği çizgi filmleri Youtube ve diğer tv kanallarında yayımlamaya başladı. Bir yıldan beri Lıhuçe Aydemir başkanlığındaki bu kuruluş, çeviri ve yayın işinde çalışıyor.

Şu an Mimimişki (Мимимишки, Ayıcıklar) adlı çizgi filmin birçok bölümünün çevirisi tamamlanmış bulunuyor. “Leo ve Tig”  (Лео и Тиг) ise  Rusya’da gösterimde olan ve çocukların çok sevdiği bir animasyon filmi. Adıgecesi 20 Şubat’ta Youtube’a verilecek.

Film “Kurusel”, “Mult”, “Ani” ve “Super” adlı Rusya kanallarında Rusça olarak yayımda. (1) Leo ve Tig ise iki küçük ve arkadaş kaplanın adları. Bu iki küçük kaplan yavrusu dayanışma içinde birçok güçlüğe göğüs germeyi ve başarıya ulaşmayı başarıyor.

26 Ocak 2023’de Maykop’taki Adıge Ulusal Kütüphanesinde yapılan bir toplantıda “Çerkes (Adıge) Medya Platformu"nun çalışmaları tanıtıldı. Başarılı bulunan film çalışanlarına birer başarı belgesi verildi. Bu arada “Leo ve Tig” adlı dizi filminin çevrilen bölümleri izlettirildi.

Toplantıya, Adıgey Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanı Mırze Canbek, Adıge Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Lıuj Adam, Adıge Jimnazyumu öğretmen ve öğrencileri davetli olarak katıldılar.

Lıhuçe Aydemir; “Çocuklarımızın sevdiği çizgi filmler aracılığıyla Adıgeceyi öğretmek ve yaşatmak için  çalışıyoruz. Bu amaçla ilgi çeken çizgi filmleri Adıgeceye çeviriyoruz. Yardımseverlerin katkılarıyla 26 çizgi film dizisini satın aldık. Rusça yayımlanmakta olan çizgi filmleri Adıgeceye çevirmek kolay işlerden değil.

Çizgi kahramanlarını denk düşecek seslerle canlandıracak kişileri aradık, çevirinin  özgününden geri kalmaması ve kaliteyi düşürmemek için özen gösterdik.

Film ekipmanımız yoktu. Adıgey çalışma ve Sosyal Yardım bakanlığı bize 500 bin ruble (7 bin dolar) bağışta bulundu. Bununla gerekli araç ve gereçleri satın aldık ve bir stüdyo kurduk. Lisanslı bir çalışma yürütüyoruz, çevirdiğimiz çizgi filmleri Youtube'da ve sosyal medyada  yayımlama olanağına kavuştuk, ayrıca Adıge Cumhuriyeti Televizyonu’nda da filmlerimizi yayınlama iznimiz var.” dedi. 

Adıgece bilen herkese seslenen bu çalışmayla, büyük bir başarı ortaya konmuş bulunuyor. Bu başarıda en büyük katkılardan biri Adıge Ulusal Tiyatrosu çalışanlarından geldi, kendilerine teşekkür edildi. Çalışmalara gönüllü katkılarda bulunan kişi sayısı da az değil. Emeği geçen herkese teşekkür belgeleri verildi.

Belge verilenler arasında çizgi film metinlerini Adıgeceye çeviren, kontrol ve Adıgece eşgüdüm işlerini yapan Vınereko Şamset bulunuyor. Bunun yanında iyi Adıgece bilen, film kişilerinin seslerini sunan Neheye Saide, Huaj Milane, Çıleğot Zareme, Hakuy Anzavır, Yemıç Zarine, Thakuaho Mercanet, Thığo Saide ve diğer kişilere de teşekkür belgeleri verildi.

Mırze Canbek; “Bu başarıda katkısı büyük olan kişilerden biri de AC Başkanı  Kumpıl Murat’tır. Cumhuriyette yapılan toplumsal ve kültürel  çalışmalara ve girişimlere katkı ve destek sağlıyor. Bu son yıllarda Federal ve Cumhuriyet bütçelerinden parasal destek alıyoruz. “Çerkes (Adıge) Medya Platformu”nun çalışma biçiminden memnunuz. 

Platform, ulusumuzu  kaygılandıran sorunlara el atmış bulunuyor. Bizim için Adıgeceden daha değerli, kıymetli  bir şey yoktur. Biz de elimizden geldiğince katkılarımızı sunmaya çalışacağız.” dedi. 

Vınereko Şamset, “Andırhoye Husen” adlı Adıge Öğretmen Kolejinde öğretmendir. Çizgi filmleri Adıgeceye çevirme önerisi geldiğinde çok sevindiğini söyledi. Dili bilinçli biçimde biliyor olmasının yararını gördü, ilginç ve anlaşılır bir biçimde Adıgece sözcükleri yerli yerine oturttu.

Vınereko Şamset; “Bu iş için kolay olmuştur diyemem çünkü her şeyi Adıgeceye çevirmek olanaksız, başka dillerden gelme çok sayıda sözcük var. Yine de çıkış yolları aradık, Adıgece olarak ilginç sözcük ve karşılıklar bulduk. Bu konuda bana, gönüllü olarak kendi öğrencilerim ve ulusal fakültemiz öğrencileri yardımcı oldular. Başlatılan bu çalışma büyük bir önem taşıyor. Adıgecenin ayakta tutulması ve korunması çabalarını güçlendirecektir.” dedi. 

Kâr amacı gütmeyen “Çerkes (Adıge) Medya Platformu”nun başarılarından biri de geçtiğimiz yıl Rusya’da çocukların ilgisini çeken “Mimimişiki” (Ayıcıklar) adlı çizgi filmin Adıgeceye çevirmiş olmasıdır. Bu arada özgün filmler de üretilmeye çalışılıyor. Bu amaçla resimler çiziyorlar, araç ve gereçleri de var. İlk özgün filmlerde öncelik, Adıge gelenek, karakter ve özelliklerini yansıtmaya verilecek.

Konuşmalardan sonra “Leo ve Tig” adlı çizgi film Adıgece olarak sunuldu. Yukarıda söylemiş olduğumuz gibi 20 Şubat gününden başlayarak küçük çocuklar filmi Adıgece olarak izleyebilecekler.

DELEKO Anet

(1) - Facebookta Türkçe "Leo ve Tig" diye yazarsanız filmi Türkçe olarak izleyebilirsiniz. - hcy

Adıge Mak, 27 Ocak 2023

Çeviri: Hapi Cevdet Yıldız

Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Dil-Xabze
Diğer Haberler
  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks