Kitleleri kontrol etmek için kullanabileceğiniz 10 tüyler ürpertici numara

#6406 Ekleme Tarihi 01/01/2021 06:28:14

Yazıda geçen teknik ve uygulamaları yaşadığımız ülkelerde daha sık gözlemleme fırsatımız gittikçe çoğalacak . Çünkü bu artık sınır tanımayan ve ülkelere göre sadece ufak farklılıklar gösteren uygulamalar daha çok global boyutta. Elbette bu çoğu insan için sorun teşkil etmeyeceği gibi bundan rahatsız olan insanlarda olacak. Kitleleri kontrol etme amacında iyi niyet aramak anlamsız çünkü öyle olsa bile bu insan temel hak ve özgürlükleri açısından bir suç. Yönetici ‘’elitlerin’’ bu denli karmaşık ve oldukça pahallı yöntemler seçmesinin altında elbette halkların gücünden korkmaları yatıyor. Gelir dengesizliğinin zengin olan ve ağır basan tarafında bulunan klan ve toplulukların yani kısaca küresel güçlerin artık kar amacını çoktan geçmiş hırsları dünyayı bakalım nereye getirecek.

01.01.2021

Huaj İbrahim

1. Dikkatleri yönlendirme

Halkları yönetmenin temel unsuru, bilgi ve enformasyon alanını sürekli olarak önemsiz mesajlarla doyurarak, insanların dikkatini siyasi ve ekonomi gibi önemli sorunlardan ve yönetici çevreler tarafından alınan kararlardan başka yöne çekmektir.

Dikkat dağıtma tekniği, vatandaşların modern felsefi hareketler, ileri bilim, ekonomi, psikoloji, nörobiyoloji ve sibernetik alanlarında önemli bilgiler edinmesini önlemek için gereklidir.

Bunun yerine, bilgi ve enformasyon alanı spor haberleri, şov dünyası, mistisizm ve erotizmden tutunda sert pornografiye ve günlük sabun baloncuğu hikayelerden, kolay ve hızlı para kazanma yollarına kadar insan içgüdülerine dayanan diğer bilgi bileşenleriyle doludur.

2. Sorun – Tepki - Çözüm

Halk arasında belirli bir tepkiyi uyandırmak için bir sorun-durum yaratılır ki böylelikle yönetici çevreler için gerekli önlemleri halk kendisi talep etsin. Örneğin, kentsel şiddete izin verilir veya terör saldırılar organize edilir ki halk güvenlik önlemlerin arttırılmasını ve daha sert bir politika izlenerek bazı özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili kanunların getirilmesini talep etsin.

Veya kaynağı ekonomik, terör veya kazalar olan krizler üretilir ki insanların bilincinde bu krizlerin sonuçlarını ortadan kaldırmak adına sosyal hakların çiğnenmesi pahasına da olsa ‘’gerekli kötülük’’ içeren tedbirlerin alınmasını kabul etsin. Ancak krizlerin kendiliğinden doğmadığını anlamalısınız.

3. Adım adım (kademeli)

Popüler olmayan herhangi bir önlemin benimsenmesini sağlamak için, onu her geçen gün, her yıl kademeli olarak uygulamaya koymak yeterlidir. 1980'lerde ve 1990'larda küresel olarak temelde yeni sosyo-ekonomik koşulların (neoliberalizm) dayatılma şekli budur.

Devletin işlevlerini asgariye indirmek, özelleştirme, belirsizlik, istikrarsızlık, kitlesel işsizlik, artık düzgün bir yaşam sağlamayan ücretler. Bütün bunlar aynı anda olsaydı, kesinlikle bir devrime yol açardı.

4. İleri bir tarihteki uygulama

Popüler olmayan bir kararının kabul edilmesini sağlamanın diğer bir şeklide, o uygulamanın ‘’sıkıntılı ve gerekli’’ olduğunu, kararın bugün alınması gerektiğini fakat gelecek bir zamanda uygulanabileceği vurgusu yapmak. Çünkü şimdi hemen bir özveride bulunmaktansa gelecekte bir özveride bulunmak daha kabul edilebilir.

Birincisi, olay hemen şimdi gerçekleşmiyor. İkincisi, halk naif bir beklentiyle ‘’yarın her şeyin daha iyi olacağı’’ umudunu besler ve kendisinden beklenen özveriden kaçınabileceğini düşünür. Böylece vatandaş değişimlerle ilgili kendini hazırlama vakti tanındığı için o gün geldiğinde düşünce olarak da sessizce kabullenmesi sağlanmış olur.

5. Halkın infantilizasyonu (çocuklaştırılması)

Propaganda amaçlı konuşmaların çoğu büyük kitlelere yöneliktir ve çocuklara veya aklen az gelişmiş şahıslara yapılır gibi argümanlar, karakterler, kelime ve tonlama kullanılarak yapılır.

Birisi dinleyeni ne kadar çok yanıltmak istiyorsa o kadar çok karşı tarafa çocukça konuşma kalıpları kullanır.

Neden?

Kişi, bir insana sanki 12 yaşındaymış gibi hitap ediyorsa, ikna gücüyle birlikte alacağı cevap veya tepkide çocuklar için tipik olan eleştirel değerlendirmeden yoksun olacaktır.

6. Duygulara baskı

Duygulara etki etmek, klasik bir neurolinguistik* programlama tekniğidir ve amacı ise insanların rasyonel analiz yeteneğini bloke etmek ve böylece neler olup bittiğini eleştirel bir şekilde kavrama becerisini engellemek.

Diğer taraftan duygu faktörünün kullanımı bilinçaltı kapısını açar ve oraya düşünceleri, arzuları, korkuları, çekingenlikleri, zorlamaları veya sabit davranış kalıplarını yerleştirilmesine izin verir. Terörizmin ne kadar acımasız olduğu, hükümetin ne kadar adaletsiz olduğu, açlık çekenlerin ne kadar acı çektiğini ve küçük düşürülenlerin ve tüm bunları lanetlemek, olan biten gerçeğin kadraj arkasında bırakılmasıdır.

7. Nüfusun aptallaştırılması

Önemli bir strateji ise –insanların kendilerini yönetenlerin kullandığı teknik ve yöntemleri anlayamamalarını sağlamak ve bunları kendi iradeleriyle kabullenmeleri.

Alt sosyal sınıflara sağlanan eğitim kalitesi olabildiğince vasat olmalıdır ki, alt sosyal sınıfı üst sosyal sınıftan ayıran cehalet, alt sınıfların üstesinden gelemeyeceği bir düzeyde kalsın.

8. Sıradan olmanın modalaştırılması

Ülke yöneticileri aptal, kaba ve huysuz olmanın moda olduğu fikrini ortaya atar. Bu yöntem diğer yöntemlerin ayrılmaz parçasıdır ve tüm sosyal alanlarda görülür. Dinden tutunda bilim, sanat ve politikaya varıncaya dek.

Skandallar, dedikodu gazeteleri, büyücülük ve sihir, tuhaf bir mizah anlayışı ve popülist eylemlerin hepsi tek bir hedefe ulaşmak içindir: İnsanların bilinçlenerek uçsuz bucaksız gerçek dünyayı görüp bilgilenmelerini engellemek için.

9. Suçluluk duygusunu geliştirmek

Diğer görevlerden biri ise –kişiye, olumsuzlukların ve başına gelenlerin tümünün, kendi zihinsel yeteneklerinin eksikliğinden kaynaklandığını ve tek sorumlusu kendisin olduğuna inandırmak.

Sonuç olarak, kişi ekonomik sisteme isyan etmek yerine kendini aşağılamaya başlar, her şey için kendini suçlar bunun sonucu olarak ise kişide depresyon hali oluştuğundan, birçok halin yanı sıra, hareketsiz ve eylemsiz kalır.

10. İnsan doğası hakkında mükemmel bilgi

Son 50 yılda, bilimin gelişimindeki ilerlemeler, sıradan insanların bilgisi ile egemen sınıfların sahip olduğu ve kullandığı bilgiler arasında büyüyen bir uçurum oluşmasına yol açtı. Biyoloji, nörobiyoloji ve uygulamalı psikoloji sayesinde sistem, hem fizyoloji hem de ruhsal alanda bir kişi hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olmayı başardı. Sistem, sıradan bir insan hakkında kendisi hakkında bildiğinden daha fazlasını öğrenmeyi başardı.

Bu, çoğu durumda sistemin insanlar üzerinde kendilerinden daha fazla güce ve daha fazla kontrole sahip olduğu anlamına gelir.

(Noam Chomsky)

  • facebook sharing buttonFacebook
  • twitter sharing buttonTwitter
  • pinterest sharing buttonPinterest
  • linkedin sharing buttonLinkedin
  • tumblr sharing buttonTumblr
  • vk sharing buttonvk
  • odnoklassniki sharing buttonOdnoklassniki
  • reddit sharing buttonReddit
  • whatsapp sharing buttonWhatsapp
  • googlebookmarks sharing buttonGoogle Bookmarks