add share buttons
Share Button

image

Adigey Cumhuriyeti Şovcen Rayonuna bağlı Hakurıne Hable’de faaliyet gösteren toplum gelişimi vakfı , köy nüfusunun artmasına yönelik sosyal sorumluluk projesi yürütme kararı aldı.

Buna göre bundan sonra çocuğu dünyaya gelen ailelere yardımlarda bulunulacak. İlk kez çocuk sahibi olan aileler için hediye töreni düzenlenecek.

Yeni doğan çocuk için ihtiyaç malzemeleri düzenlenen hediye töreni ile anneye teslim edilecek. Aile başına düzenlenen hediye paketinin toplam maaliyeti 10.000 ruble civarında olacak.
image

Şu ana kadar, bu yıl içerisinde 13 çocuğun dünyaya gelmesi bekleniyor.
Hakurıne Hable köyü yöneticisi Aule Reşıde hem gençlere yardım etmek istediklerini hem de köy nüfusunun artmasını dilediklerini belirtti.

*******

Илъэси 5 хъугъэу къоджэдэсхэм зэхащагъэу Хьакурынэхьаблэ зэхахьэ щэлажьэ. Чылэм ихэхъоныгъэхэм адэлэжьэнхэу пшъэрылъ зыфашIыжьыгъ.

Джы мыгъэ щегъэжьагъэу сабый къызфэхъурэ унагъохэм адэIэпыIэщтых. Апэрэ сабый къызэрыхъухьэгъэ унагъом шIухьафтын фашIызэ ашIыщт.

Сабый къэхъугъакIэм пае IапIэхэр, щыгъынхэр ныхэм аратыщт. Зы унагъом пае шIухьафтынэу агъэхьазырырэм ыуасэ сомэ мини 10 ехъу.

Джырэ уахътэм тефэу къызэралъытагъэмкIэ, мыгъэ къоджэдэс унагъохэм сабый I3 къафэхъущт.

Хьакурынэхьаблэ къоджэ псэупIэм ипащэу Аулъэ Рэщыдэ къызэриIуагъэмкIэ, унэгъо ныбжьыкIэхэм адэIэпыIэнхэу ыкIи сабыйхэр ячылэ нахьыбэу къыщыхъунхэу фаех.

Kaynak: adyg-afisha.ru
Çeviri: Çerkesya Hareketi Haber Merkezi

Share Button

Yanıt ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »
Loading...